საბანერო რეკლამა CPM(1000 ჩვენება) - 0.60ლ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე მობილურში
H1 1026X120 / 320 X 240 4.0 სურათი სურათი სურათი
Footer 1026X80 / 320 X 100 4.0 სურათი სურათი სურათი
C1 316X348 / 320 X 240 2.5 სურათი სურათი სურათი
B1 700 X 90 / 320 X 240 3.0 სურათი სურათი სურათი
B2 700 X 90 / 320 X 240 2.0 სურათი სურათი სურათი
C2 316 X 348 / 320 X 240 2.5 სურათი სურათი სურათი
B3 700 X 90 / 320 X 240 2.0 სურათი   სურათი
C3 316 X 348 / 320 X 240 1.5 სურათი სურათი სურათი
საიტის/სტატიის წინმსწრები 341 X 652 6.5 სურათი   სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბ
ანერისთვის


პოზიცია ჩვენებები სტატიკური დინამიური მობილური
მთავარი 1036 x 110 / 300 x 900 50% 8.5 17  
რუბრიკები 1036 x 110 / 300 x 900 50% 8.5 17  
სად გამოიტანოს რეკლამა სურათი   სურათი


ვიდეო რეკლამა
პოზიცია ხანგრძლივობა CPM(1000 ჩვენება) 
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
6 წამი 7.26 ლ 
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
10 წამი 9.26 ლ 
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
15 წამი 12.88 ლ
სტატიაში ვიდეო 20 წამამდე 3.5 ლ
ვიდეოში ბანერი
Overlay
წამი 2.1 
ვიდეო რეკლამის ტექნიკური მოთხოვნები
ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 50 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკურ რეკლამაზე ფასდაკლება არ ვრცელდება, რეკლამის კოეფიციენტი - 2
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 238-78-70; 237-78-07
Air Max