ვაშლიჯვრის და ნუცუბიძის დამაკავშირებელ გზაზე მეწყერი გააქტიურდა - რა საფრთხე ემუქრება ქალაქს

Forum.ge-ზე ვრცელ­დე­ბა ფო­ტო­მა­სა­ლა, რო­მე­ლიც ვაშ­ლი­ჯვრის და ნუ­ცუ­ბი­ძის პლა­ტოს და­მა­კავ­ში­რე­ბელ გზა­ზე მე­წყრუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის გა­აქ­ტი­უ­რე­ბას ასა­ხავს. ფო­ტო­ე­ბი 17 მარტს "ნი­კამ" ატ­ვირ­თა.

"ბევ­რად დიდი მაშ­ტა­ბე­ბია, ვიდ­რე გუ­გლის ფო­ტო­ზეა მო­ნიშ­ნუ­ლი... ეს ბე­ტო­ნე­ბი ალ­ბათ საკ­მა­ოდ მა­ღა­ლია და გზას იცა­ვენ ქვე­ბის­გან. ასე­ვე ჩანს, ბა­გი­რით და ან­კე­რე­ბით რო­გორ ცდი­ლო­ბენ ფერ­დის შე­კა­ვე­ბას. სა­ვა­რა­უ­დოდ, 2 და 3 დღის ამ­ბა­ვი არაა ამი­სი ამოძ­რა­ვე­ბა, უბ­რა­ლოდ ახლა მიხ­ვდნენ, რომ შე­იძ­ლე­ბა ცუ­დად დამ­თავ­რდეს, მან­ქა­ნას თუ და­ე­ცე­მა... ქვე­ვი­თაც (გზის მშე­ნებ­ლო­ბის ად­გი­ლას) არ ჩერ­დე­ბა... თი­ბი­სის ახა­ლი სა­თა­ოს მშე­ნებ­ლო­ბა ცოტა უკან და ერთი ხე­ვის შემ­დეგ მი­დის..."
- წერს ფო­ტო­ე­ბის ავ­ტო­რი.სა­კი­თხთან და­კავ­ში­რე­ბით რამ­დე­ნი­მე დღის წინ დე­და­ქა­ლა­ქის მე­რი­ის ვებ-გვერ­დზე გან­ცხა­დე­ბა გავ­რცელ­და, თუმ­ცა გან­ცხა­დე­ბა­ში, მხო­ლოდ "მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნის ქუ­ჩა­ზე გა­და­ად­გი­ლე­ბის შე­ზღუდ­ვის გამო, ტრან­სპორ­ტის მოძ­რა­ო­ბის სქე­მის ცვლი­ლე­ბა­ზეა" სა­უ­ბა­რი და მე­წყერ­სა­ში­ში პრო­ცე­სე­ბის გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა მხო­ლოდ ერთი წი­ნა­და­დე­ბი­თაა ნახ­სე­ნე­ბი.

"მუხ­რან მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნის ქუ­ჩა­ზე გა­და­ად­გი­ლე­ბის შე­ზღუდ­ვის გამო, ტრან­სპორ­ტის მოძ­რა­ო­ბის სქე­მა იც­ვლე­ბა. მოძ­რა­ო­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია ბე­რი­ტაშ­ვი­ლის, მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნის, გო­ძი­აშ­ვი­ლის, გა­გა­რი­ნის ქუ­ჩე­ბის, მტკვრის მარ­ჯვე­ნა სა­ნა­პი­რო­სა და მარ­შალ გე­ლო­ვა­ნის გამ­ზი­რის გა­მო­ყე­ნე­ბით.

რაც შე­ე­ხე­ბა სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ტრან­სპორ­ტს, N89 ავ­ტო­ბუ­სი მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნის ქუ­ჩი­სა და გა­და­უ­დე­ბე­ლი დახ­მა­რე­ბის ოპე­რა­ტი­უ­ლი მარ­თვის ცენ­ტრის („112“) მი­მარ­თუ­ლე­ბით, ან­ჯა­ფა­რი­ძის ქუ­ჩი­დან მოძ­რა­ო­ბას ყაზ­ბე­გის გამ­ზი­რის, იონა ვა­კე­ლი­სა და ბე­რი­ტაშ­ვი­ლის ქუ­ჩე­ბის გავ­ლით შეძ­ლებს. N137 მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სი კი თა­ვი­სუფ­ლე­ბის მო­ედ­ნი­დან, ჭავ­ჭა­ვა­ძის გამ­ზი­რი­სა და ნუ­ცუ­ბი­ძის III მიკ­რო­რა­ი­ო­ნის გავ­ლით, მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნის ქუ­ჩა­ზე, გა­და­უ­დე­ბე­ლი დახ­მა­რე­ბის ოპე­რა­ტი­უ­ლი მარ­თვის ცენ­ტრამ­დე გა­და­ად­გილ­დე­ბა.

მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნის ქუ­ჩა­სა და მიმ­დე­ბა­რე ფერ­დებ­ზე გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი გარ­კვე­უ­ლი მოქ­მე­დე­ბე­ბის გამო, მე­წყრუ­ლი პრო­ცე­სე­ბი გა­აქ­ტი­ურ­და. მო­სახ­ლე­ო­ბის უსაფრ­თხო­ე­ბის მიზ­ნით, აღ­ნიშ­ნულ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო მოძ­რა­ო­ბა ორ­მხრი­ვად შე­ი­ზღუ­და. რა განაცხადა კახა კალაძემ ვაშლიჯვრის და ნუცუბიძის პლატოს დამაკავშირებელი გზის სიახლოვეს დაწყებულ მეწყრულ პროცესებზე?

კომენტარის დამატება

მსგავსი სიახლეები