ინტერიერი დიზაინი

როგორ შევარჩიოთ ხალიჩის ფერი - პრაქტიკული რჩევები
რას უნდა ეხამებოდეს ხალიჩის ფერები - ავეჯს თუ კედლებს?